Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Dương Đức Hưng
Điện thoại: 0935340159
Email: hung.dd81@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science